Tên da đen và kế hoạch vào phòng hiếp dâm con dâu em gái xinh bị địt không kịp thở , cần rất nhiều thời gian nữa, còn chị khi bôi thuốc cho nó xong thì ra tủ lấy đồ thay đồ và ngoảnh lại bảo nó: – Bây giờ mình sẽ đi mua điện thoại nhé và anh cũng phải làm người lớn dần đi nhá,vào phòng hiếp dâm con dâu của tên biến thái gần nhà không thì biết bao giờ anh mới thành người đàn ông em mong muốn được… Và anh có cái tên thực sự là Gia Long chứ không phải chỉ là “… chó con…” đâu! Cái tên Gia Long cái tên của chính nó mà nó đã từng nhớ trước khi quên hẳn, khi đăng ký khai sinh cho nó bà vú đặt họ Lê là họ mẹ nó họ Vũ là họ bà và bà muốn