SỰ QUYẾN RŨ CỦA EVA em gái dưới mưa xinh đẹp ,
“Nhưng mẹ sẽ không bao giờ cho phép nó quan hệ tình dục với con nữa đâu, đừng có mơ nhé ông con! ”
“Thôi mà mẹ, người yêu Chồng làm việc ở ngoài lặng nhìn để bảo vệ chúng ta nên bảo đảm sao cho bí mật của mình được giữ kín”
“Nếu nó có bí mật của mình, giờ mình cũng có bí mật của nó, đó cũng là bằng chứng… ”