Nữ sinh tuổi mới nhú, của anh hàng xóm xinh đẹp , đã làm xong, mẹ xem đi…” Tư Kiến có vẻ rất hài lòng với tốc độ làm bài hôm nay của mình, rất muốn khoe trước mặt Khả Hân. “Viết nhanh như vậy, để mẹ xem chất lượng như thế nào…” Khả Hân cầm bài học của nó bắt đầu kiểm tra, có một người mẹ làm chủ nhiệm thật là thuận tiện nên nàng trực tiếp “khởi động kiểm tra” ở nhà. “Tốt, không có lỗi, đây là lần đầu tiên, không có câu nào sai và chữ viết cũng rất đẹp…” Khả Hân khép lại bài học của Tư Kiến có vẻ rất cao hứng, đối với một người mẹ, phải sống cùng bà ngoại không có