Nổi buồn cho trùm mafia và thanh niên vô gia cư , chó to đùng mua sẵn giấu ở đó, nó chằng dây vào cổ mẹ rồi xích lại chân giường nhưng chưa yên tâm sau khi mở khóa số tám. Nó lấy dây trói hai chân mẹ với nhau đặt đó rồi ra hút thuốc tiếp, Trang chứng kiến cảnh nó ngược đãi mẹ mình như vậy thì sợ lắm. Cho nên khi nó hút xong điếu thuốc lại gần mình giật cái rẻ ở mồm ra thì la to: – Cứu… cứu… có ai không… Cứu tôi với… Nó lạnh lùng đứng nhìn Trang hét ầm lên sau đó mới cầm con dao kề vào cổ cô nói lạnh lùng: – Mày kêu chán chưa Trang? Kêu khản họng