Lỡ chuyến tàu, và người thầy may mắn ham muốn tình dục của em , ấu vô tri, thình lình gặp cơn đại biến này, thực là không biết làm thế nào mới được. Lão nhân gia người thần thông quảng đại, tỏ tường được cả quá khứ và tương lai, xin hãy vì chúng con mà đòi lại công đạo. Trương Tiểu Phàm chẳng khéo ăn nói như thế, vả lại đầu óc đang hỗn độn tơi bời, cũng chỉ biết nói theo: – Vâng ạ! Thần tiên gia gia, xin người hãy quyết định giùm cho! Chúng nhân nghe vậy, trên mặt đều không kìm được nét cười, thoạt tiên nhìn Trương Tiểu Phàm nói lời trẻ dại ngây thơ, nhưng