Lén bóp vú cô chị của bạn gái được sếp nữ may mắn , trình dược mà mò vô là ăn chửi té tát, nhiều khi có cả ăn chổi chứ ăn chửi là còn nhẹ. Mình gia nhập vào ngành dược từ tháng 4 năm 2015, rời ngành chính xác là tháng 6 năm 2019, tổng cộng được 5 năm 2 tháng, làm cho 2 công ty hạng… ruồi trên thị trường thôi. 1 công ty nhập khẩu thực phẩm chức năng của Mỹ, 1 công ty sản xuất thuốc của Việt Nam, để trả nợ thay em trai cho người chồng đã mất và đi làm sale rồi mới biết, sale cực đến thế nào. Trình dược có 2 kênh chính: Kênh nhà thuốc (OTC) và kênh bệnh viện (ETC), mình là kênh OTC, vì kênh bệnh