Em trai làm tình ở nhà một mình cực múp sexy , Cô Lan: “Khi nào thì chúng tôi biết kết quả, thưa bác sĩ? ”
Bác sĩ: “Tôi biết là cô rất khao khát có con, nhưng chúng ta cần phải kiên nhẫn”
Tôi: “Dạ, bác sĩ cứ làm công việc của mình. Hai mẹ con của con sẽ chăm sóc cho cô Lan”
Khi hai mẹ con tôi và cô Lan về nhà, cuộc sống của chúng tôi vẫn trôi qua như thường lệ. Tôi đụ mẹ tôi mỗi đêm mà cô Lan không hề hay biết vì cô ngủ trong