Đụ vợ thì sao em chịu nổi địt tập thể , đĩ rồi nhân phẩm là gì đâu, hơn nữa chuẩn mực đạo đức do người ta đặt ra cho nó đạo đức thì là đạo đức thôi. Tất cả chỉ là suy nghĩ mà thôi… nếu mình cho nó bình thường nó là bình thường, thư ký dễ thương địt tới tấp Địt em giúp việc dễ thương em con muốn nói rằng nếu cô không thể vượt qua được thì cứ sống thoải mái đi. Hãy xem em ấy là người đàn ông riêng của chúng ta, bởi chúng ta có rất nhiều đàn ông nhưng thực sự lại chẳng có ai cho riêng mình cả…”… Trang đi một lúc lâu mang về rất nhiều đồ cho nó chị thật khéo chọn size, tất cả mọi đồ đều vừa vặn và