Cô sinh viên trẻ hiếp dâm nữ tiếp viên trong khách sạn kích dục trái phép , nhưng còn bên bọn cục phòng chống nữa, thôi mày phắn mẹ đi nhiều lời… nó đến thật giờ! Mụ chủ càu nhàu đuổi Long Sẩu đi hắn cũng đi luôn sang bên kia chỗ mấy ngôi mộ, cơn vật đã khiến hắn không muốn đôi co thêm… hắn đi rồi nó mới hỏi mụ chủ quán: – Đi chợ là sao hả u? – À… à… chắc con là con nhà lành không biết, đi chợ là đi ăn cắp đó chúng nó la liếm các sơ hở trên phố lấy được gì thì lấy thôi… Mà con ở đâu thế con giai? Thằng Long này ngày xưa cũng điều kiện lắm nghe nói được anh nào bên sự