Chuyện tình của cô nữ sinh dâm và thầy giáo trẻ đi làm thêm ngày đầu khi bị em vợ gạ tình , tiếng, không nhìn đến thái độ của Điền Bất Dịch, bước mau vào hậu điện. Bóng ông ta khuất rồi, trên Ngọc Thanh Điện liền vang tiếng cười lớn. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, hai đứa trẻ ở Thảo Miếu thôn chẳng may gặp đại nạn, toàn gia bị tru sát. May mắn thay, chúng được các đạo sĩ ở Thanh Vân môn trên núi Thanh Vân gần đó cứu giúp, đưa lên núi gặp chưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Chân nhân là người thần thông quảng đại, trùm mafia và cậu sinh viên may mắn đạo hạnh cao siêu đã đạt đến Thượng thanh cảnh của Thái cực huyền thanh đạo