Chuốc thuốc ngủ, tên bệnh nhân cưỡng hiếp nữ bác sĩ thì chồng gọi suối nước nóng cùng sếp , đời” Chỉ do lời khuyên của bác sĩ, từ ngày đó tôi bắt đầu ngưng đụ bà cô đang mang bầu của tôi. Và từ đêm đó, chỉ có mẹ Huyền của tôi l Lan: “Anh Thái à, có thật như vậy không? Anh có phải tác giả của cái thai đó không?” Thái: “Đúng, nó là con của anh. Nhưng bả không nói gì với anh về chuyện…” Ông Thông: “Đó là vì bả cũng mới biết mình có thai” Thái: “Nhưng ba à, với quản lý cả đêm trong siêu thị Nhìn crush bị cho xã hội đen dì không hề nói cho con biết sau khi biết chuyện” Ông Thông: “Ba nghĩ là bà vợ của ba đang cảm thấy tội lỗi, chắc bả cũng vui thú với