Chồng cắn răng với sếp nữa trong chuyến công tác đợi tình nhân tới địt , nó, chính tay nó phải chùi những đám tinh trùng của bọn đàn ông kia để lại. Rồi nó cũng lớn khi hơn mười hai tuổi nó biết động dục biết xúc cảm khi nhìn họ địt mẹ nó, nó cũng nảy sinh cảm xúc khi mà lúi húi lau cái lồn nhầy nhụa của mẹ bết bết tinh trùng. Mẹ bắt nó làm việc đó như là nô lệ hay là vì để trả thù người cha khốn nạn của mình, giúp đỡ của bạn gái tôi bởi nó giống ông ấy như đúc mỗi điều là nó bé nhỏ hơn thôi. Lần ấy mẹ để ý thấy cái buồi nho nhỏ của nó cửng tướng lên thẳng tưng, mẹ vùng dậy vừa tát nó vừa đá