Chồng cắn răng được sếp nữ của bạn gái tôi , đeo gót đàn bà thì nàng cho qua 1 bên, thứ gì như đỉa đeo chân hạc. Chân này là hạc thiệt á nha, dài tới thước mốt lận. Cũng qua vài câu ngắn gọn kể trên, mình nhận ra nàng chẳng phải nai tơ gì cả, mà là 1 con cáo trong tình trường chính hiệu. Nàng rành rẽ mọi chiêu thể hiện của đám con trai và có đủ thứ chiêu để né tránh cũng như từ chối khéo mà đối tượng vẫn tò tò đi theo rần rần. Chà, cả ngày sướng lắm dạy cách làm tình thứ dữ à nha! “Em đẹp vầy mà không có người yêu thì uổng quá” – mình lại gợi chuyện trong một cuộc gặp