Cậu trai tân vợ ở nhà thủ dâm em giúp việc ,
“Mẹ à, con không có muốn lôi kéo mẹ vô quan hệ đồng dục nữ đâu. Con chỉ muốn vui vẻ với cả hai cùng nhau… Mẹ có biết tại sao không? ”
“Không, ngoại tình của thằng bạn thân may mắn mẹ không biết tại sao con lại làm điều này”
“Vì mẹ là mẹ của con và con yêu thương mẹ rất nhiều, con không thể đối xử với mẹ như một con đĩ. Nhưng con có một lựa chọn với chị Hương. Mẹ còn nhớ chỉ đã nói gì không? Chỉ nói là có thể làm bất cứ chuyện gì để cho mẹ con mình vui