Cậu học sinh “lưu ban” và cậu học trò cưng may mắn bị em trai địt sấp mặt