Cặp mông tuyệt đẹp vợ lén lút ngoại tình với bố của bạn thân , minh, còn có một số thương nhân bất hợp pháp cực kỳ thận trọng, tôi cũng chưa từng thất thủ. Quay lén nó và Khả Hân những người còn thiếu kinh nghiệm và cảnh giác, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Sau khi đến văn phòng, tôi kết nối camera với máy tính, em trai nhiệt tình “giúp đỡ” Cô vợ của học trò cũ tới chăm sóc bởi vì các nhà báo tin tức được giữ bí mật về các báo cáo tin tức của riêng mình và tài liệu, vì vậy tôi có một văn phòng làm việc tương đối độc lập, mặc dù không thể bì với văn phòng cá nhân, nhưng so với hầu hết các đồng nghiệp đã vượt trội