Cả đêm bị sếp nữ “hành hạ” trong khách sạn mê game khi về quê em giúp việc , hắn một cái khiến hắn đổ sập xuống sàn. Nhớ lại câu của ông Thắng khi dậy nó “… đã tấn công hạ gục phải triệt để không đối phương có hội sẽ hồi tỉnh bật lại “, nó túm tóc hắn giật ngược cầm con dao cắt xoẹt ngang cổ họng máu túa ra đỏ sàn bếp. Lần thứ hai nó thấy máu do nó gây ra lần đầu từ vết chích vào vú chị nhưng đó chỉ là giọt máu bồ câu nho nhỏ,để trả nợ em giúp việc Chồng đi công tác còn giờ đây máu ồng ộc chảy ra từ cổ họng đỏ rực nền đá hoa xanh ngọc. ” Giết người ” chính xác là ” giết người ” trong phút chốc nó đã tước đoạt