Anh PT da đen đang thất tình trước khi đi làm , tụi anh nha – Tôi đầu dây bên kia trả lời. Hương làm nũng đáp lại: Các anh đó chỉ hành người ta là giỏi, Lén lút nứng lồn xinh đẹp thừa biết người ta mới bị ông trung quần cho 2 – 3 chập, vậy mà còn rủ rê người ta đi nữa. Tôi trả lời lại: Thì rủ đi chơi thôi có làm gì đâu mà nũng nịu thế. Hương cười trả lời lại: Có chắc là chỉ đi chơi thôi không. Tôi trả lời: Thì đi đi rồi biết. Hương đáp lại: Được rồi ở đâu đây, nhà anh phi hay nhà trọ anh long để em chạy qua. Tôi: Đâu cần đi đâu xa, em chỉ cần vào nhà nghỉ lúc nãy thuê