Tag: [CAWD-428] Bố ơi

Nữ nhân viên bị con \”ciu\” to bự của sếp chinh phục nhân viên massage chinh phục

Nữ nhân viên bị con "ciu" to bự của sếp chinh phục nhân viên massage chinh phục , Không biết Điền Linh Nhi và đệ tử Văn Mẫn đệ tử của nàng có xảy ra chuyện gì không. Dòng suy nghĩ của nàng vừa mới chấm dứt thì Tề Hạo, đại đệ tử Long Thủ Phong của Thương Tùng đạo nhân bước vào, y hành lễ trước Đạo Huyền và các vị Chưởng bối: – Đệ tử Tề Hạo xin thỉnh an Chưởng Môn chân nhân, sư phụ và các vị sư thúc bá. Đạo Huyền chân nhân giơ tay ôn hòa nói: – Tề Hạo, mau đứng dậy, có phải con đã có tin tức của hai người bọn họ. Tề Hạo lễ phép trả lời: – Dạ vâng, Chưởng môn sư bá, con lấy lá