Tag: Alex Legend – Veronica Vain\’s_Phimmy

Cô gái độc thân nữ điệp viên khi đi tuần trăng mật với chồng

Cô gái độc thân nữ điệp viên khi đi tuần trăng mật với chồng , Dì Hương ngước lên nhìn tôi. Trên gò má dì, lấm tấm mấy đốm đo đỏ, sưng phù. Dì cười: Ngày nào cũng nặn mà nó còn ra quá trời đó Hải ơi. Chán thiệt. Lớp cháu cũng có một thằng, mụn còn nhiều hơn dì nữa. Cục nào cục nấy bự sư Nhưng chỉ một tuần, mặt nó láng o, hổng còn thấy gì nữa.