Tag: 072223_01__CHINA

Nhìn crush bị nhìn vợ chụp ảnh khỏa thân chinh phục

Nhìn crush bị nhìn vợ chụp ảnh khỏa thân chinh phục , Mẹ: “Vậy khi nào thì hai cô cháu bắt đầu… ngủ với nhau? ” Tôi: “Mẹ ơi, con với cô Lan sẽ làm điều đó kể từ đêm nay” Mẹ: “Ngay trong đêm nay hả? ” Tôi: “Dạ,khi đi tuần trăng mật với chồng Nhìn crush bị ở công viên qua đêm con muốn mẹ giúp cổ hãy chuẩn bị để tối nay… ” Cô Lan: “Ý con muốn nói cô chuẩn bị cái gì? ” Tôi: “Cô ơi, đêm nay là lần đầu tiên của hai cô cháu mình. Con muốn nó thật đặc