Tag: 00759_720p

Đụ nhau lần cuối trước khi đi lấy chồng mê con cu to bự của anh Tây đen cùng sếp nữ xinh dâm

Đụ nhau lần cuối trước khi đi lấy chồng mê con cu to bự của anh Tây đen cùng sếp nữ xinh dâm , thằng Huy sờ mó, rồi lúc chiều xem clip Hương bị 4 thằng bề hội đồng. Hương vợ bạn tôi không biết đã qua tay bao nhiêu thằng, nếu thêm một con cu thì chẳng nhiều, bớt một con cu thì chẳng ít. Với lại thông qua tôi đã để gặp đc hương thì cùng lắm tôi chỉ có thể sắp xếp cho nó gặp mặt Hương là cùng, chứ đâu có share Hương như tụi thằng Huy, ngay cả tôi cũng chưa chơi được Hương nữa là. Nên tôi nghĩ, được nếu mày muốn share thì tao nhận, hôm nay tao chơi cho mày xem, mày muốn share nó cho mấy thằng